Retur til ølaftener

Generalforsamling

3. marts 2006 kl 19 hos Kulturkøbmanden i St. Brøndum.
Smagning af amerikansk øl kl 20 samme sted.

ØL-LISTE, Generalforsamling:

IPA, brygget af Niels Jakobsen
Wood Exp., brygget af Marthin Nygaard og Bodil Nielsen

ØL-LISTE, amerikansk smagning
Blanche de Chambly  (Sleeman Unibroue, Canada)
Red Point  (Avery Brewing Co.)
Sierre Nevada Pale Ale  (Sierra Nevada Brewing Co.)
Anchor Steam Beer  (Anchor Brewing Company)
La Terrible  (Sleeman Unibroue, Canada)
Avery IPA (Avery Brewing Co.)
Hog Heaven  (Avery Brewing Co.)
Oak Aged Yety Imperial  (Great Divide Brewing Co.)

Referat af generalforsamling

 • Valg af ordstyrer
  Lars Mortensen
 • Valg af referent
  John Jensen
 • Bestyrelsens beretning, fremlagt af oldermand Niels Jacobsen

Efter stiftende generalforsamling 15. april 2005 er vi godt i gang med gode arrangementer i kronologisk rækkefølge: håndbryggeraften, trappistøl, smagekonkurrencer, tysk øl, juleøl, engelsk flaskegæret øl (jan. 2006). Fremmødet er noget varierende (fra 7-8 til op mod 25). Vi kunne godt ønske os et stabilt deltagertal omkring 25 af hensyn til de, der forbereder arrangementerne og for at sikre et ordenligt økonomisk grundlag for aftenerne. Bestyrelsens løsning på dette problem er, at vi arbejder på at øge medlemstallet til omkring 50. Men generelt er bestyrelsen fortrøstningsfuld mht. fremtiden.

Beretningen vedtaget.

 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, fremlagt af kasserer John Jensen

Overskud af årets drift 3354 kroner. Der har ikke været mange udgifter (1105 kroner), og pengene er primært brugt til hjemmeside, lokaleleje og indkøb af smageglas.

Bettefandens Øllaug havde 24 medlemmer ved årets udgang

Regnskabet vedtaget.

 • Fremlæggelse og godkendelse af budget, fremlagt af kasserer John Jensen

Bestyrelsen lægger op til uændret kontingent. John Jensen foreslår at medlemmer, der er indmeldt i årets to sidste måneder får eftergivet kontingentet for 2006.

Budget og forslag vedtaget.

 • Indkomne forslag
 • Pligt / henstilling til at bære laugets T-shirt til eksterne ( - og evt. interne?) arrangementer.

Der opfordres til at bære laugets t-shirt ved eksterne arrangementer.

 • Forbud mod tobaksrygning i samme lokale som ølsmagningerne. Rygepauser indlægges.

Vi følger den praksis, der har været gældende ved vore interne arrangementer indtil nu. Røgfrit under smagning men der indlægges passende pauser. Ved eksterne arrangementer opfordrer vi til røgfrit.

 • Medlemskab af Ølentusiasterne, eksempelvis 3-5 stk. Kan bruges på skift af medlemmer og samtidig kan bladet gå på omgang.

Hverken forening eller enkeltmedlemmer har fordele ved et foreningsmedlemsskab. Der opfordres i stedet til at man individuelt melder sig ind hos Danske Ølentusiaster (se www.ale.dk) .

 • Medlemmer må bruge Bettefandens logo og navn til at vise medlemsskab, men ikke som bærende illustration til etiketter og lignende.

Forslaget vedtaget

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer, John Jensen på valg

Genvalg til John Jensen

 • Valg af suppleant, Henrik Smidt på valg

Jens Søndergaard valgt

 • Valg af en revisor blandt foreningens medlemmer, Knud Kousholt på valg

Genvalg til Knud Kousholt

 • Eventuelt
  • Et medlem henstiller til om at man møder op til arrangementer.
  • Praktiske oplysninger om arrangementer skal ud lidt tidligere. Send mail-reminder 14 dage før.
  • Bestyrelsen bør lave en brugerundersøgelse af foretrukne mødedage
  • Arrangementer bør annonceres i "Kulturen"
  • Drøftelse af ønsker og prioritering af fremtidige arrangementer.
  • Der skal arrangeres en tur til Thisted Bryghus hurtigst muligt.
   • Vi deltager i byfesten lørdag 19. august ved en tysk aften med tyrolermusik. Vi sørger for bestilling og udskænkning af godt tysk øl. Lauget løber ingen økonomisk risiko ved arrangementet og der var mange, der tilkendegav, at man gerne vil hjælpe ved festen. Der blev opfordret til, at vi får lavet ølbrikker med Bettefandens logo og web-adresse ved samme lejlighed

 

Deltagere:

Mikkel Dissing Søndergaard, Jens Søndergaard, John Jensen, Niels Jacobsen, Henrik C Nørgaard, Lars Jakobsen, Hans Kjærgaard, Birthe Madsen, Svend Erik Madsen, Jens Morten Jensen, Lars Mortensen.

 

Denne sider er under udarbejdelse og er senest opdateret 23. maj 2006

 

 

webmaster: kontakt@bettefanden.net

Bestyrelse
Vedtægter
Mest for medlemmer
Forside