Retur til ølaftener

 

Generalforsamling 2008

Fredag 14. marts 2008 på Kulturstationen, Skørping

Dagens Ølliste

Thisted Tripel pilsner
Tuborg pilsner
Pilsner Urquell
Carlsberg Pilsner
Thisted (øklogisk) Påskeæg
Albani påskebryg
Tuborg påskebryg
Viborg Bryghus Påskebock
Gouden Carolus Easter Beer
Svaneke Gul Påske
Thisted Limfjordsporter
Harveys Imperial Double Stout
Stevns Bryghus Klintekongens Stout

+ en pose blandet godt fra Birgit i St. Brøndum


REFERAT

Valg af ordstyrer
Hans Kjærgaard, som kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Valg af referent
Jens Søndergaard

Bestyrelsens korte beretning
Fremgang i medlemstal til 25 personer dags dato
Året 2007 har været præget af lav aktivitet – 5 arrangementer – 2 aflyste – kun et med mange deltagere: Thisted turen
Krav til bestyrelsen i det kommende år om dels at fordele opgaverne på flere personer og specielt løse John fra en ekstraordinær arbejdsindsats.

De foreløbige planer for arrangementer i 2008 blev omtalt:
Konkursøl i april
Onepint i maj
Øllets dag i september
Fælles tur til europæisk ølfestival i København i september
Hancock-tur i oktober
Øl-mad arrangement i november

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Fremlagt og godkendt

Fremlæggelse og godkendelse af budget
Ej fremlagt, men forventninger til 2008 kommenteret, bl.a. uændret medlemstal og aktivitetsniveau.
Forslag til uændret kontingent for 2008 på 200 kr. vedtaget. Generel drøftelse af anvendelse af foreningsformue til indkøb af bryggerigrej udmøntedes i formulering til kommende bestyrelse om at finde passende grej til passende pris.

Indkomne forslag
Fra John Jensen var indkommet forslag til ændring af foreningens vedtægter

Vedtægternes punkt 3:
"Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret og kan vælges til tillidsposter."

Erstattes af:
"Kun medlemmer der har betalt kontinget for det foregående regnskabsår, samt medlemmer der har betalt kontinget for indeværende regnskabsår, har stemmeret og kan vælges til tillidsposter."

Forslaget vedtaget

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Niels Jacobsen og Jens Morten Jensen ønskede ikke genvalg. Jens Søndergaard og Per Kjeldsen valgtes til bestyrelsen

Valg af suppleant
Claus Thomsen valgt til suppleant

Valg af revisor
Lars Jacobsen fortsætter

Eventuelt
Lars bemyndiges til at supplere beholdningen af sponsor-T-shirts. John opfordrer medlemmer til at meddele om medlemmer mangler.

Eventuel engagement i byfest afventes fra Skørping Erhvervsforening. Umiddelbart var der ikke større interesse for sagen på generalforsamling, men derimod var der tilslutning til en form for fremstød om fredagen på byfesten, gerne i form af en bod med udskænkning.

Sommerfest uden for Bettefanden regi arrangeres af Lars og Preben.

 

Denne sider er under udarbejdelse og er senest opdateret 16. marts 2008

 

 

webmaster: kontakt@bettefanden.net

Bestyrelse
Vedtægter
Mest for medlemmer
Forside