Retur til ølaftener

 

Generalforsamling 2009

Torsdag 22. januar 2009 i "Herrerummet", Skørping.

14 deltagere, heraf 2 fra bestyrelsen

 

Dagens Ølliste

Ørbæk Dark Horse - en flot vinder fra 2008
Mørks Håndbryg ESB - det nyeste lokale initiativ fra Øster Doense
+ en kasse blandet indsamlet af Jens Søndergaard


REFERAT

Valg af ordstyrer
Ingen valgt begrundet i det overskuelige antal fremmødte

Valg af referent
Per Kjeldsen


Bestyrelsens korte beretning
Medlemstal 18 personer dags dato – for få
Året 2008 har været præget af pæn aktivitet - 8 arrangementer - kun 2 aflyste - lidt svingende deltagerantal. Der opstod uenighed i bestyrelsen, som medførte udvandring og suppleanten blev indkaldt. Bryggerigrej ej indkøbt.


Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
Gennemgået og godkendt

Fremlæggelse og godkendelse af budget
Intet budget udarbejdet


Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag, men bestyrelsen lagde op til en generel diskussion om foreningens virke fremover. Der var livlig debat om foreningens udformning og kommende arrangementer.

 

Følgende blev besluttet.

·        Kontingentet fastsættes til 50 kr. pr år for medlemmer.

·        Betalt kontingent er betingelse for stemmeret på generalforsamling. Kontingent betales via kontooverførsel. Der føres ingen officiel medlemsliste, kun årlig optælling af betalende medlemmer. Sammen med indkaldelse til generalforsamling gives påmindelse om betaling af kontingent.

·        Der oprettes en mail liste som forventes at være langt større end med­lems­listen. Alle på mail listen inviteres til arrangementer og der er ikke ekstrapris for ikke medlemmer.

·        Det opfordres til at finde interesserede der vil med på mail listen. Målet er  80-100 personer, da det vil give en bedre basis for kommende arrangementer.

 

Omkring drøftelse af forslag til kommende arrangementer fremkom følgende:

·        Min Egen Øl

·        Øllets typer - evt. med ekstern fortæller

·        Udflugt til Fur bryggeri

·        Udflugt ti Råsted bryghus

·        Svensk Mikrobryg

·        Lande Øl tema

·        Tur til Nibe bryghus.

·        Historien om den originale Betttefanden med Hobros turistchef som fortæller.

 

Der lægges i øvrigt op til 5 til 6 årlige arrangementer inklusiv årsmødet.


Valg af bestyrelsesmedlemmer
John Jensen er udmeldt. I stedet valgtes Lars Jacobsen Jens Søndergaard og Per Kjeldsen fortsætter


Valg af suppleant
Hans Kjærgaard valgt til suppleant


Valg af revisor

Carl Pedersen valgt


Eventuelt
Orientering om DØE arrangementer og TV indslag

 

 

webmaster: kontakt@bettefanden.net

Bestyrelse
Vedtægter
Mest for medlemmer
Forside