Retur til ølaftener

 

Generalforsamling 2010

Årsmøde kombineret med håndbold på TV den 28. januar 2010.
11 deltagere.
Dagsorden i følge vedtægterne.

Kort referat:

  • Bestyrelsens korte beretning om årets aktiviteter godkendtes. Generel tilfredshed med ny struktur

  • Regnskabet for 2009 udvisende overskud på kr. 1.202 og formue på kr. 7.260 godkendtes.

  • Genvalg til nuværende bestyrelse uden modkandidater.

  • Ny revisor og ny suppleant valgt.

  • Kontingent og vilkår uændret.

  • Forslag til aktiviteter i 2010 og 2011 indsamlet og drøftet

Aftenes ølliste:

Menabrea 1846

Samuel Smiths Pure Brewed Lager

Thisted Bock

Børglum Kloster Munkens Ale

Børglum Kloster Jul

Warwik Hjertensfryd

Wintercoat double hop

Hornbeer Rumstout

Gouden Carolus Noël

 

 

 

webmaster: kontakt@bettefanden.net

Bestyrelse
Vedtægter
Mest for medlemmer
Forside